ЖИЛИЩА

Проекти на къщи над 300 кв.м

Проектът е изготвен на основание издадена скица с виза от община Родопи - Пловдив. Жилищната сграда е ситуирана в парцела като са запазени дадените в скицата отстояния. В южната част...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3071 разглеждания

РЗП: 435.00 кв.м

Проектът е на двуфамилна жилищна сграда, разположена в североизточната част на парцела. Кота ±0,00 е на височина 60 см от нивото на прилежащия терен. В обема на сградата е проектиран...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2944 разглеждания

РЗП: 450.00 кв.м

Жилищната сграда е двуетажна със сутерен. Тя е ситуирана на 3м от северната регулационна линия и на 5м от уличната регулационна линия, като улицата е от изток. Главният вход за...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 1257 разглеждания

РЗП: 412.00 кв.м

Базата за почивка е ситуирана в урегулиран имот съгласно нормативните изисквания и в зоната на ограничителната линия на застрояване. Сградата представлява еднофамилна жилищна триетажна постройка. Главният вход към парцела е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 740 разглеждания

РЗП: 373.00 кв.м

Проектът е разработен на основание виза за проектиране и задание от инвеститора. Представлява еднофамилна къща, свободно стояща в парцел в кв. 11, в.з. Бистрица, гр. София. Пешеходният и автомобилният подход...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 1765 разглеждания

РЗП: 303.00 кв.м

РЗП: 316.00 кв.м

РЗП: 1,025.00 кв.м

Къщата е ситуирана в непосредствена близост до морето. Ориентирана е изцяло на югоизток и е максимално отворена за красивата местност и морския хоризонт. Наклонът на терена предоставя възможност за естествено...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 1078 разглеждания

РЗП: 510.00 кв.м

РЗП: 350.00 кв.м

РЗП: 347.00 кв.м

РЗП: 605.00 кв.м

РЗП: 410.00 кв.м

РЗП: 405.00 кв.м

РЗП: 995.00 кв.м

РЗП: 732.00 кв.м

Page 3 of 5