ЖИЛИЩА

Проекти на къщи

РЗП: 1,025.00 кв.м

РЗП: 995.00 кв.м

Представеният проект е на Настоящият многофамилна жилищна сграда, находяща се в с. Катунци, Община Сандански. Имотът, в който е ситуирана къщата, е със силна денивелация по посока север-юг. От северната...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 783 разглеждания

РЗП: 900.00 кв.м

РЗП: 732.00 кв.м

Представеният проект е на триетажна къща с допълващо застрояване на гараж в с. Белащица, обл. Пловдивска. Подходът и входът към жилищната сграда отговаря на изискванията на чл.41 чл.53 ал.2 от...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 135 разглеждания

РЗП: 649.00 кв.м

Жилищната сграда е разположена в северозападната част на парцела, като са спазени дадените в скицата с виза отстояния: към страничната регулационна линия на запад и изток -3.00 м, към уличната...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 1485 разглеждания

РЗП: 628.00 кв.м

Представеният проект е на луксозна еднофамилна жилищна сграда с възможност за отдаване под наем. Разположена е в красива местност в подножието на Лозенска планина, в близост до град София, с...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 207 разглеждания

РЗП: 623.00 кв.м

Проектът е на двуфамилна къща, намираща се в кв. „Прослав” на гр. Пловдив. Сградата е проектирана на 2 етажа, а централният вход е от южната страна на парцела и е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 301 разглеждания

РЗП: 606.00 кв.м

РЗП: 605.00 кв.м

Жилищната сграда ще се ситуира в околностите на гр.София. Тя е проектирана в обширен имот, чието лице е ориентирано към красиво море от планини на юг - югоизток. Сградата е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 132 разглеждания

РЗП: 598.00 кв.м

  Къщата е ситуирана в западната половина на парцела, отдръпвайки се от уличната и страничните регулационни линии на по-големи от нормативно изискащите се разстояния. В югоизточния край на имота се...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 193 разглеждания

РЗП: 551.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена във вилна зона край гр. Пловдив. Поради характерните особености и отдалечеността на парцела, достъпът до него се осъществява единствено с автомобил, като подходът...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 161 разглеждания

РЗП: 540.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена във вилна зона Симеоново – Драгалевци II част, гр. София. Входът за рампата за гаражите, както и входът за жилищната сграда е от...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 144 разглеждания

РЗП: 528.00 кв.м

Къщата е ситуирана в непосредствена близост до морето. Ориентирана е изцяло на югоизток и е максимално отворена за красивата местност и морския хоризонт. Наклонът на терена предоставя възможност за естествено...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 306 разглеждания

РЗП: 510.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна жилищна сграда, разположена в м."Стойкова върба" по плана на с. Браниполе, общ. Родопи, област Пловдив. Сградата е решена на 2 етажа и е проектирана в...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 455 разглеждания

РЗП: 496.00 кв.м

Page 1 of 10