ЖИЛИЩА

Проект-реализация на нискоенергийна къща в подножието на Стара планина

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2533 разглеждания

229.59 кв.м

Представеният проект е на нискоенергийна къща, разположена в подножието на Стара планина – в гр. Карлово.

Проектант на сградата е арх. Кунчо Цилков, който е един от тримата български архитекти, номинирани за участие в международния конкурс Wienerberger Brick Awards 2016 – още за конкурса и номинациите на Винербергерможете да видите ТУК!

Площ на парцела – 232.00 m²
ЗП – 128.79 м²
РЗП – 229.59 м²
Пл. – 55%
Кинт. – 0,99
Пл. озеленяване. – 42%
Прогнозна стоиност – 160 300 лева
Брой обитатели –2-6 човека
Бр. етажи – 2
Кота корниз – 7,15 м.
Кота било – 7,15 м.
Конструкции, зидове и инсталации – 37,37 m² /16,28 %/
Полезна площ – 192,22 м² /83,72 %/
Жилищни помещения – 117,91 m² /51,36 %/
Обслужващи помещения – 111,68 m² /48,64 %/
Отопляема площ – 171,70 m²
Отопляем обем – 463,59 m3

Контролния електромер на климатика отчете 2424 kWh изразходвана ел.енергия за отопление този зимен сезон (Септември 2014 – Април 2015) което означава сметка за ток за отопление около 395 лв.

Парцелът, в който е разположена къщата, се намира в южната част на гр. Карлово, на една от основните исторически улици на града – ул. „Васил Левски“, непосредствено до „Площад-паметник Васил Левски”.

Китният български град Карлово е разположен на южния склон на Стара планина, което създава усещането за характерна атмосфера и микроклимат на подбалканско селище. Всички околни сгради са жилищно ниско застрояване с преобладаващо скатни покриви и строени в различни периоди от време. На север е Стара планина, а на юг има панорамен изглед към Карловската котловина.

Сградата е разположена в северната страна на малък ъглов парцел с площ 235 кв.м и с изразена денивелация.

Именно ограничената площ на парцела е водещата величина при функционално-пространственото решение на сградата. Пешеходният вход е от „високата” част на терена в североизточния ъгъл на сградата към ул. „Васил Левски“, а от север е разположен входът към гаража.

Дворът няма самостоятелен вход през улицата и е повдигнат до нивото на дневната, образувайки своеобразна панорамна тераса.

Кликнете върху снимките, за по-голям формат¬

План на сутерен План на сутерен

План на сутерен План на сутерен

План на сутерен План на сутерен

Сградата е развита по височина на основен (първи) етаж и етаж за гости (втори етаж).
По този начин сградата се разделя на два функционални обема с оси юг-север (първи етаж) и изток-запад (втори етаж).
Конструкцията на сградата е „класическа” – стоманобетонна със зидове от керамични тухли  Porotherm 25N+F.

Интересен момент представлява съчетаването на стандартните строителни технологии и ценова ефективност с изискванията на функционалната програма, висок комфорт на обитаване и високата енергийна ефективност.

Сградата е проектирана като нискоенергийна сграда, което преизпълнява изискванията на действащата нормативна уредба по част енергийна ефективност.

Всички основни помещения са обърнати в посока юг и изток с цел оптимално ослънчаване през различните сезони. Площта и обемът на къщата са оптимизирани с цел намаляване обема за отопление и площта на топлоотдаващите повърхности.

Основната част от прозорците е разположена на южната фасада с цел максимизиране на енергийни печалби от слънчево греене. Всички помещения, освен банята и дрешника на първия етаж, са с естествено осветление спрямо функционалните изисквания на помещението.

За отоплението и вентилацията на цялата сграда за един сезон ще бъдат необходими 7234 kWha (изчислено с PHPP2007). Отоплението ще се извършва чрез климатизатори в „мулти – сплит” система с номинален коефицент на преобразуване COP > 4,5 при температура 7 градуса. Средният коефицент на преобразуване за целия сезон ще бъде средно COP = 2,8 – 3. По тази причина годишната консумация на електрическа енергия за отопление няма да надхвърля 2700 kWha.

Всички инсталации са проектирани с оглед на максималното намаляване енергийните разходи. Осветлението e от енергоспистяващи (LED) осветителни тела с детектори за движение в двора и кооидорите. Системата за битова гореща вода се подпомага от слънчев колектор с вакуумни тръби и бойлер с вместимост 260 л, разположен на билото на покрива.

В архитектурно отношение сградата е ориентирана около образувалия се южен двор. Основни визуални акценти са разчупената, но ясна покривна конфигурация и геометричният контраст на двата етажа, вдъхновени от геометричната конфигурация на отделните групи върхове в силуета на „Стара планина”.

Характерът на сградата е съобразен с наклонения терен на парцела. Покривът е разделен на две части спрямо отделните етажи. Над първия покривът е едноскатен и изявен в интериорното пространство на дневната. Над втория етаж покривът е двускатен. По този начин втория етаж е „отдръпнат” на север от южния двор с цел визуално увеличаване на пространството на двора и поглед към Стара планина.

Кликнете върху плана на първия етаж, за по-голям формат¬

План на първи етаж

Кликнете върху плана на втория етаж, за по-голям формат¬

Кликнете върху разреза, за по-голям формат¬

За контакти и информация:

арх. Кунчо Цилков
тел.: 0887429576
e-mail: ktsilkov@abv.bg
ПРОЕКТИ НА КЪЩИ » » »   2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |


  • кв.м : 229
  • година : 2015
    

Споделете проекта във социалните мрежи