ЖИЛИЩА

Проекти на къщи над 300 кв.м

Проектът е изготвен на основание издадена скица с виза от община Родопи - Пловдив. Жилищната сграда е ситуирана в парцела като са запазени дадените в скицата отстояния. В южната част...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 11322 разглеждания

РЗП: 435.00 кв.м

Проектът е на двуфамилна жилищна сграда, разположена в североизточната част на парцела. Кота ±0,00 е на височина 60 см от нивото на прилежащия терен. В обема на сградата е проектиран...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 5800 разглеждания

РЗП: 450.00 кв.м

Жилищната сграда е двуетажна със сутерен. Тя е ситуирана на 3м от северната регулационна линия и на 5м от уличната регулационна линия, като улицата е от изток. Главният вход за...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2372 разглеждания

РЗП: 412.00 кв.м

Базата за почивка е ситуирана в урегулиран имот съгласно нормативните изисквания и в зоната на ограничителната линия на застрояване. Сградата представлява еднофамилна жилищна триетажна постройка. Главният вход към парцела е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 1416 разглеждания

РЗП: 373.00 кв.м

Проектът е разработен на основание виза за проектиране и задание от инвеститора. Представлява еднофамилна къща, свободно стояща в парцел в кв. 11, в.з. Бистрица, гр. София. Пешеходният и автомобилният подход...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3872 разглеждания

РЗП: 303.00 кв.м

РЗП: 316.00 кв.м

РЗП: 1,025.00 кв.м

Къщата е ситуирана в непосредствена близост до морето. Ориентирана е изцяло на югоизток и е максимално отворена за красивата местност и морския хоризонт. Наклонът на терена предоставя възможност за естествено...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2016 разглеждания

РЗП: 510.00 кв.м

РЗП: 995.00 кв.м

РЗП: 732.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща в с. Братово, обл. Бургас. Сградата е разположена почти централно в имота по изискване на инвеститора. Целият терен е с равномерен наклон  в посока...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2957 разглеждания

РЗП: 325.00 кв.м

Предмет на разработката е еднофамилна жилищна сграда  в  кв. Горни Воден, гр. Асеновград, обл. Пловдив. Сградата е триетажна. Разположена е свободностоящо в имота спрямо виза за проектиране, на нормативните отстояния...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3264 разглеждания

РЗП: 330.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на двуетажна еднофамилна жилищна сграда в  гр. Пловдив, местност ,,Коматевско шосе‘‘, р-н ,,Южен‘‘. Сградата е разположена свободностоящо в имота, спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2786 разглеждания

РЗП: 370.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща със сутерен и използваемо подпокривно пространство в кв. Прослав на гр. Пловдив. Жилищната сграда е свободно разположена в североизточната зона на имота, както...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 1975 разглеждания

РЗП: 455.00 кв.м

Представеният проект е на нова двуетажна жилищна сграда, разположена  в с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив. Къщата е проектирана на 10 м от северна имотна граница, на 3.12 м от...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 12916 разглеждания

РЗП: 357.00 кв.м

Page 3 of 5