ЖИЛИЩА

Проекти на къщи от 200-300 кв.м

Човек може да се чувства комфортно при 225 кв.м...   Сградата е предназначена за сезонно обитаване в гр. Каварна. Разположена е върху сравнително малко дворно място, тясно и дълго. Това...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4551 разглеждания

РЗП: 225.00 кв.м

В имота, граничещ с уличната регулация на изток и север, са ситуирани 4 еднотипни сгради. Всяка еднофамилна къща е развита на две нива и е оформена като жилище – тип...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2173 разглеждания

РЗП: 240.00 кв.м

Местонахождение: Вилна зона около гр.София Жилищната сграда се намира във вилна зона около гр.София. Тя е разположена в тесен правоъгълен имот, изцяло ориентиран към зелената панорама от юг, югоизток. Сградата...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 1704 разглеждания

РЗП: 278.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена край гр. Перник. Сградата е предназначена за едно семейство с две деца. Помещенията са изцяло разработени съгласно техните нужди и изисквания. Къщата е...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 5131 разглеждания

РЗП: 202.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща в гр. Пловдив. Проектът на жилищната сграда е подчинен на класическата визия за дизайн и удобство, което я прави приятна за окото и комфортна...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 6919 разглеждания

РЗП: 282.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща в с. Моминско, общ. Садово, обл. Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо в имота спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4068 разглеждания

РЗП: 248.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на еднофамилна къща, разположена в покрайнините на гр. Пловдив. Сградата е ситуирана в централната част на имота като подходът за хора и автомобили е от прилежащата...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3676 разглеждания

РЗП: 210.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, намираща се в гр. Раковски. Ситуирането на сградата в терена е съобразено със застроителната линия и съответните отстояния по скица-виза. Сградата е разположена на...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 6000 разглеждания

РЗП: 280.00 кв.м

Проектът е на eднофамилна жилищна сграда в c. Червен, общ.Асеновград, обл. Пловдив. Къщата е разположена свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от пътя и съседните имоти, спрямо виза за проектиране....

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4912 разглеждания

РЗП: 201.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна жилищна сграда и гараж в кв. "Галата", район Аспарухово, град Варна Жилищната сграда е разположена в източната част на имота, вписвайки се изцяло в линията...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2354 разглеждания

РЗП: 256.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна двуетажна къща, разположена в с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив. Ситуирането на сградата е съобразено със застроителната линия и съответните отстояния по скица-виза. Сградата е...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4288 разглеждания

РЗП: 267.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна жилищна сграда в с. Червен, общ. Асеновград. Къщата е разположена свободностояща в имота, а автомобилният и пешеходният подход са от юг, откъм улицата. Входът...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3706 разглеждания

РЗП: 208.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна жилищна сграда, разположена в кв. Баделема, на гр. Асеновград. Къщата е проектирана  свободностояща в имота, а автомобилният и пешеходният подход са от юг, откъм...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2751 разглеждания

РЗП: 270.00 кв.м

Представеният проект е на 2 еднофамилни двуетажни къщи – близнаци, разположени в район Горни Воден на гр. Асеновград. Сградите са проектирани на калкан и са с идентични технически показатели. Едната...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4738 разглеждания

РЗП: 201.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна двуетажна къща в с. Куманово, общ. Аксаково. Жилищна сграда е разположена в северната част на имота, вписвайки се изцяло в линията на застрояване. Главният вход...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 7048 разглеждания

РЗП: 212.00 кв.м

Page 3 of 5