ЖИЛИЩА

Проекти на къщи от 200-300 кв.м

РЗП: 214.00 кв.м

Човек може да се чувства комфортно при 225 кв.м...   Сградата е предназначена за сезонно обитаване в гр. Каварна. Разположена е върху сравнително малко дворно място, тясно и дълго. Това...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2345 разглеждания

РЗП: 225.00 кв.м

В имота, граничещ с уличната регулация на изток и север, са ситуирани 4 еднотипни сгради. Всяка еднофамилна къща е развита на две нива и е оформена като жилище – тип...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 1432 разглеждания

РЗП: 240.00 кв.м

Местонахождение: Вилна зона около гр.София Жилищната сграда се намира във вилна зона около гр.София. Тя е разположена в тесен правоъгълен имот, изцяло ориентиран към зелената панорама от юг, югоизток. Сградата...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 1039 разглеждания

РЗП: 278.00 кв.м

РЗП: 210.00 кв.м

РЗП: 266.00 кв.м

РЗП: 215.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена край гр. Перник. Сградата е предназначена за едно семейство с две деца. Помещенията са изцяло разработени съгласно техните нужди и изисквания. Къщата е...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2195 разглеждания

РЗП: 202.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща в гр. Пловдив. Проектът на жилищната сграда е подчинен на класическата визия за дизайн и удобство, което я прави приятна за окото и комфортна...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2498 разглеждания

РЗП: 282.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща в с. Моминско, общ. Садово, обл. Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо в имота спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 1635 разглеждания

РЗП: 248.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на еднофамилна къща, разположена в покрайнините на гр. Пловдив. Сградата е ситуирана в централната част на имота като подходът за хора и автомобили е от прилежащата...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 1681 разглеждания

РЗП: 210.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, намираща се в гр. Раковски. Ситуирането на сградата в терена е съобразено със застроителната линия и съответните отстояния по скица-виза. Сградата е разположена на...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2380 разглеждания

РЗП: 280.00 кв.м

Проектът е на eднофамилна жилищна сграда в c. Червен, общ.Асеновград, обл. Пловдив. Къщата е разположена свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от пътя и съседните имоти, спрямо виза за проектиране....

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2080 разглеждания

РЗП: 201.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна жилищна сграда и гараж в кв. "Галата", район Аспарухово, град Варна Жилищната сграда е разположена в източната част на имота, вписвайки се изцяло в линията...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 1080 разглеждания

РЗП: 256.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна двуетажна къща, разположена в с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив. Ситуирането на сградата е съобразено със застроителната линия и съответните отстояния по скица-виза. Сградата е...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 1448 разглеждания

РЗП: 267.00 кв.м

Page 3 of 5