ЖИЛИЩА

Проекти на къщи от 200-300 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща в с. Моминско, общ. Садово, обл. Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо в имота спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4309 разглеждания

РЗП: 248.00 кв.м

Проектът е на двуетажна еднофамилна жилищна сграда, разположена в с. Ягодово, обл. Пловдивска. Къщата е разположена в северната  част на парцела, а основният вход е от запад. Основни характеристики: Площ...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4301 разглеждания

РЗП: 210.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на еднофамилна къща, разположена в покрайнините на гр. Пловдив. Сградата е ситуирана в централната част на имота като подходът за хора и автомобили е от прилежащата...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3970 разглеждания

РЗП: 210.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща “Dahlia”, която се отличава със своята съвременна архитектура и отворено пространство с южно изложение с цел дневната зона, басейнът и морето да се слеят...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3957 разглеждания

РЗП: 238.00 кв.м

Проектът е на еднофамилна къща, разположена в ж.к. "Карпузица", гр. София.  Сградата е разположена в северната част на парцела и е свободностояща. Пешеходният и автомобилният подход са от североизток. Теренът...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3906 разглеждания

РЗП: 271.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща в гр. Варна, кв. Изгрев. Проектираната сграда е разположена в северозападната част на имота, вписвайки се изцяло в зоната за застрояване. Подходът на...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3644 разглеждания

РЗП: 207.00 кв.м

Еднофамилната жилищна сграда е разположена централно в парцела, с достъп от улицата, от северозапад. Денивелацията от около 1 м между кота +0.00 и терена се преодолява посредством задигната от терена...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3336 разглеждания

РЗП: 261.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна жилищна сграда в местността „Горна Трака”, гр. Варна Проектираната сграда е разположена в северозападната част на имота, тъй като теренът има денивелация и там...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3262 разглеждания

РЗП: 240.00 кв.м

Сградата е свободно разположена в северната зона на имота. Теренът е равнинен. Проектът предвижда изграждането на монолитна двуетажна еднофамилна жилищна сграда с частичен сутерен и с плосък топъл покрив със...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3203 разглеждания

РЗП: 312.00 кв.м

Проектът е разработен за двуетажна жилищна сграда без сутерен, намираща се в урегулиран поземлен имот на територията на с. Бистрица. Парцелът е ъглов, с лице на две улици. Той е...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3172 разглеждания

РЗП: 265.00 кв.м

Представеният проект е на двуфамилна жилищна сграда, разположена в бившето с. Лозово, понастоящем квартал на гр. Бургас. Парцелът, в който е проектирана къщата, е с  площ  800 кв.м. От север...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3135 разглеждания

РЗП: 226.22 кв.м

Проектът е на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в с. Дълбоки, общ. Стара Загора. Сградата е двуетажна, а основният вход е от северната страна на парцела. В източната част на...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2970 разглеждания

РЗП: 283.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна жилищна сграда, разположена в кв. Баделема, на гр. Асеновград. Къщата е проектирана  свободностояща в имота, а автомобилният и пешеходният подход са от юг, откъм...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2955 разглеждания

РЗП: 270.00 кв.м

Подобен характер има и интериорът на къщата. Обилна светлина и лекота,  чисти пространства и плавен преход към дворната част. Достъпът от светлото и обширно преддверие, където е и стълбата за...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2913 разглеждания

РЗП: 254.00 кв.м

Проектът представя преустройство, пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в с. Медовница, общ. Димово. Застройката  обхваща  в  план  и  обем  съществуващата  сграда, като  надстрояването  във  височина  е създаването  на ...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2889 разглеждания

РЗП: 299.00 кв.м

Page 3 of 5