ЖИЛИЩА

Проект на пасивна къща в с. Мухово, община Ихтиман

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2575 разглеждания

250.00 кв.м

Представеният проект на пасивна къща, създаден от проектантско бюро „ДИДПРОЕКТ“ ООД, спечели трета награда в категория „Сгради“ във второто издание на електронния конкурс за устойчива архитектура в България -2020-9.

Целта на конкурса, организиран от Камарата на архитектите в България, съвместно със Съюза на Архитектите в България,  е утвърждаването на устойчивата архитектура в България.

Проект на пасивна къща

Устойчивата архитектура прилага принципите на устойчивото развитие, базирайки се на следните основни принципи: намаляване консумацията на енергия и вода; намаляване консумацията на материали и генерирането на отпадъци; евтина поддръжка и минимални експлоатационни разходи; гарантирана здравословна среда на обитаване – светлина, чист въздух, липса на токсични химични съединения, температурен и влажностен комфорт.

Стандартът  за пасивна сграда е:

1.Енергия за отопление, вентилация и климатизация не повече от 15 kWh/m² годишно.
2.Цялостно енергийно потребление на сградата – 120 kWh/m² годишно.
3.Въздухонепроницаемост на външната обвивка – стойност не по-голяма от 0,6 h-1.

Описание на проекта:

Имотът е реално съществуващ, намира се в с.Мухово, общ. Ихтиман. Разположен е на склон с южно изложение и голяма денивелация в посока юг. Няма съществуващи сгради и дървета, които да засенчват сградата, която е ориентирана с по-голямата си площ към юг.

Постигната е максимално компактна форма, при която съотношението между околна повърхнина и обем е най-малко. Концепцията на сградата е заимствана от формата на яйцето, която е с минимално съотношение повърхнина-обем.

Вижте в голям формат…

Целта на архитектите е да  направят  „сграда в сградата“, като външната сграда (черупката) представлява отделна дървена конструкция с дървени стени с топлоизолация, която да покрива изискванията за пасивна къща.

Вижте в голям формат…

Коефициентът на топлопреминаване е под 0,15 W/m²°C, което означава, че дебелината на изолациите е около и над 30 см. Между основната (жилищната) сграда и „черупката“ е оставено пространство, за да има „въздух“.

Вътрешната сграда е със стоманобетонна конструкция и тухлени зидове: външните са 25 см, а вътрешните преградни – 12 см.

Вижте в голям формат…

Всички жилищни помещения са ориентирани на юг и са отделени от земята от сервизните помещения, ориентирани на север и в приземния етаж. Помещенията са разделени на температурни зони (отопляеми и неотопляеми). Отопляемите помещения се намират във вътрешния компактен обем на сградата.

Вертикалните щрангове са в сърцевината на сградата и така се  свежда загубата на енергия от тях до минимум.
Наклонът на южната фасада е проектиран като е съобразен с лятното и зимно слънцестоене.

Южната фасада е изцяло остъклена – „стена на Тромб-Мишел“ – охлаждане и вентилация на помещенията се постига чрез „коминен ефект“.

Вижте в голям формат…

Прозорците са с енергоефективни стъклопакети и прозоречни профили, като коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета и профилите не надхвърля 0,80 W/m2°C.
Дограмата е с троен стъклопакет със стойност G>50%., като две от стъклата в него са нискоемисионни.

Проектирани са слънцезащитни устройства, които могат да се завъртат така, че да засенчват през лятото и да пропускат слънчевата светлина през зимата.

Проектът цели недопускане на термомостове. Верандата е с дървен гредоред, който няма контакт с стоманобетонната конструкция.

Вижте в голям формат…

Въздухонепроницаемост на външната обвивка на сградата – изтичането на въздух (инфилтрация) през неуплътнени връзки е по-малко от 0,6% от цялостния вътрешен обем на сградата за час. Външната част на сградата е покрита с паропропускливо и въздухонепроницаемо фолио.

Покривът е озеленен – по този начин се спестява 26% от енергията за охлаждане през лятото, а през зимата редуцира топлинните загуби до 25%. (според проучване, проведено от Environment Canada).

Дъждовните води от покрива се събират в резервоар и се използват за промиване на тоалетните казанчета.

Вижте в голям формат…

В проекта е заложено използването на възобновяеми енергийни източници:

-слънчева енергия – за подгряване на битовата гореща вода чрез слънчеви колектори;
-фотоволтаични системи – за производство на електроенергия.


Още информация за проекта и контакти:

„ДИДПРОЕКТ“ ООД
тел.: +359 888 994447

web: www.didproekt.net

e-mail: didproekt@didproekt.net
ПРОЕКТИ НА КЪЩИ » » »   2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |


  • кв.м : 250
  • година : 2011
    

Споделете проекта във социалните мрежи