ЖИЛИЩА

Проекти на къщи

Двигателят приглушено боботеше, огромните гуми здраво захапваха ронливият сипей и джипът уверено катереше стръмния склон. Стрелката на навигацията се луташе в сивото празно поле, тъй като път на картата нямаше,...

 Проекти на къщи до 100 кв.м / 2747 разглеждания

РЗП: 94.00 кв.м

Жилищната сграда ще се ситуира в околностите на гр.София. Тя е проектирана в обширен имот, чието лице е ориентирано към красиво море от планини на юг - югоизток. Сградата е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 1848 разглеждания

РЗП: 598.00 кв.м

Представеният проект е на  еднофамилна къща с двуетажен обем в ЖК „Изгрев” - гр.Варна. Сградата е разположена в североизточната част на парцела, вписвайки се в линията на застрояване. От северозапад...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 13377 разглеждания

РЗП: 221.00 кв.м

Сградата представлява еднофамилна жилищна двуетажна постройка с художествени ателиета и кабинет за работа. Главният вход към парцела е от югоизток. Достъпът до сградата се осъществява по алея, стигаща до вътрешния...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2486 разглеждания

РЗП: 317.00 кв.м

Проектът е на еднофамилна къща  в с. Голямо Буково, община Средец. Теренът е с лек наклон на изток, което обуславя и архитектурното проектиране. Основният вход на къщата е в северната...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 24266 разглеждания

РЗП: 155.00 кв.м

Представеният  проект е на еднофамилна къща  в с. Присово , община Велико Търново.  Парцелът е разположен на  наклонен терен , падащ към юг. Улицата и подходът са от горната северна...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3213 разглеждания

РЗП: 407.00 кв.м

Проект на еднофамилна къща в с. Медово, общ. Поморие Къщата е ситуирана свободно-стояща в североизточната част на парцела. Теренът е с наклон на север. Автомобилният и пешеходният подход към парцела...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 6177 разглеждания

РЗП: 178.00 кв.м

Проектът е на масивна еднофамилна жилищна сграда на два етажа със вход и стълбище, разположени от североизток. Сградата е проектирана в източната част на обширен парцел, с главен вход от...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 4739 разглеждания

РЗП: 178.00 кв.м

  Къщата е ситуирана в западната половина на парцела, отдръпвайки се от уличната и страничните регулационни линии на по-големи от нормативно изискащите се разстояния. В югоизточния край на имота се...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3171 разглеждания

РЗП: 551.00 кв.м

Къщата ще бъде разположена на западния склон на Витоша, в село Кладница. Парцелът е характерен с голям наклон на северозапад, което налага терасирането му на няколко нива. Къщата е решена...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2980 разглеждания

РЗП: 222.00 кв.м

РЗП: 156.00 кв.м

Тази нова къща е разположена над две съществуващи постройки, чиито покриви ще се използват като тераси. ЗП на новата вила - 72.10 кв.м РЗП на новата вила - 191.74 кв.м...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 2932 разглеждания

РЗП: 192.00 кв.м

РЗП: 150.00 кв.м

Проектът представлява идейна разработка за еднофамилна къща, предназначена за селски и винен туризъм. Площ на първо ниво: 68 кв.м. Площ на второ ниво: 87 кв.м. В парцела са предвидени 4...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 13181 разглеждания

РЗП: 155.00 кв.м

Проектът предвижда на мястото на стара плевня да се построи двуетажна жилищна сграда за сезонно обитаване. Постройката ще се изгради по източната регулационна линия на имота. Максималната височина на сградата,...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 1657 разглеждания

РЗП: 225.00 кв.м

Page 5 of 14