ЖИЛИЩА

Проекти на къщи

Представеният проект е на еднофамилна къща с атрактивното наименование “Дом Лента”, продиктувано от оригиналната архитектурна идея. Домът Лента е замислен като уютен кът за живеене, в тясна връзка с околната...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 9374 разглеждания

РЗП: 448.00 кв.м

Проектът е на жилищна сграда за сезонно ползване в гр. Черноморец, общ. Созопол. Парцелът е ъглов, с продълговата форма и лица на две улици, с приблизителна ориентация север – юг...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 9209 разглеждания

РЗП: 244.00 кв.м

Представеният проект е на 2 идентични еднофамилни къщи, разположени в общ парцел в местността „Живака” на с. Белащица, обл. Пловдив. Жилищните сгради с височина по-малка от 10 м са свободно...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 8931 разглеждания

РЗП: 223.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на едноетажна еднофамилна къща, разположена в село в полите на Родопите, недалеч от гр. Пловдив. Сградата е проектирана на един жилищен етаж и подпокривно пространство. Главният...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 8522 разглеждания

РЗП: 135.00 кв.м

Проектът е на малка едноетажна еднофамилна къща, разположена в с. Строево, област Пловдив. Жилищната сграда е разположена в североизточната част на парцела, а основният вход е от северозапад на 50...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 8498 разглеждания

РЗП: 107.00 кв.м

Проектът е на eднофамилна жилищна сграда в c. Червен, общ.Асеновград, обл. Пловдив. Къщата е разположена свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от пътя и съседните имоти, спрямо виза за проектиране....

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 8472 разглеждания

РЗП: 201.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща в с. Моминско, общ. Садово, обл. Пловдив. Сградата е разположена свободностоящо в имота спрямо виза за проектиране. Автомобилният и пешеходният подход са от...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 8040 разглеждания

РЗП: 248.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на едноетажна планинска вила за сезонно обитаване. Търсена е нетрадиционна и модерна визия, като същевременно основната цел е постигане на уют на обитаване и добра функционалност...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 8010 разглеждания

РЗП: 120.00 кв.м

Проектът е на двуетажна вилна сграда, разположена в околностите на гр. Бургас. Вилата е ситуирана в правоъгълен имот. Сградата е свободностояща, без сутерен, изцяло ориентирана в източна и южна посока....

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 7756 разглеждания

РЗП: 155.00 кв.м

Представеният проект е на 2 еднофамилни двуетажни къщи – близнаци, разположени в район Горни Воден на гр. Асеновград. Сградите са проектирани на калкан и са с идентични технически показатели. Едната...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 7712 разглеждания

РЗП: 201.00 кв.м

Представеният проект е на триетажна жилищна сграда в гр. Асеновград. Теренът на парцела е сравнително равнинен и не е характерна денивелация. Главният подход към имота е от улицата в южна...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 7633 разглеждания

РЗП: 336.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща с допълващо застрояване – гараж, намираща се в кв. "Прослав", район Западен, гр.Пловдив Жилищната сграда е свободно разположена в северната зона на имота, както...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 7487 разглеждания

РЗП: 468.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна двуетажна къща, разположена в гр. Козлодуй. Жилищната сграда е ситуирана свободностояща, а пешеходният и автомобилният подход към парцела са от север по улицата. Теренът е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 7393 разглеждания

РЗП: 305.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена във вилна зона край гр. Пловдив. Поради характерните особености и отдалечеността на парцела, достъпът до него се осъществява единствено с автомобил, като подходът...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 7103 разглеждания

РЗП: 195.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена в кв. “Прослав”, Район Западен на гр. Пловдив. Жилищната сграда, предназначена за 4 обитатели, е свободно разположена в северната зона на имота, теренът...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 6902 разглеждания

РЗП: 317.00 кв.м

Page 5 of 14