ЖИЛИЩА

Проекти на къщи над 300 кв.м

Проектът е разработен на основание виза за проектиране и задание от инвеститора. Представлява еднофамилна къща, свободно стояща в парцел в кв. 11, в.з. Бистрица, гр. София. Пешеходният и автомобилният подход...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3344 разглеждания

РЗП: 303.00 кв.м

Проектът е на еднофамилна къща, разположена в с. Лъка, общ. Поморие. Жилищната сграда е свободно-стояща, пешеходният и автомобилният подход са от северозапад. Теренът е с наклон на югоизток. Входът на...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 7865 разглеждания

РЗП: 304.00 кв.м

Проектът е на еднофамилна жилищната сграда, разположена в с. Тополово, общ. Асеновград. Къщата, решена на два етажа,  е ситуирана в североизточната част на парцела. Входът е от югозапад и е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3782 разглеждания

РЗП: 304.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна двуетажна къща, разположена в гр. Козлодуй. Жилищната сграда е ситуирана свободностояща, а пешеходният и автомобилният подход към парцела са от север по улицата. Теренът е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 5256 разглеждания

РЗП: 305.00 кв.м

Представеният проект е на триетажна луксозна морска къща с модерна визия. Характерно при нея е  взаимодействието и преплитането на обемите и фасадните плоскости. Харизматичното излъчване на къщата се дължи на...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2720 разглеждания

РЗП: 312.00 кв.м

Добро утро, МАРАГИДИК! един проект на Архитектурно бюро „Мора”   Игрив слънчев лъч броеше кристалчетата по плетеницата на скрежасалите стъкла. Иззад се усмихваше величественият Старопланински връх Марагидик, наперено сияещ в...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 7595 разглеждания

РЗП: 315.00 кв.м

Проектът на двуетажна еднофамилна жилищна сграда е изготвен на основание издадена скица с виза от община Пловдив, район Западен, обл. Пловдивска. Сградата е ситуирана в южната част парцела, а входът...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 12174 разглеждания

РЗП: 316.00 кв.м

РЗП: 316.00 кв.м

Сградата представлява еднофамилна жилищна двуетажна постройка с художествени ателиета и кабинет за работа. Главният вход към парцела е от югоизток. Достъпът до сградата се осъществява по алея, стигаща до вътрешния...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2057 разглеждания

РЗП: 317.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена в кв. “Прослав”, Район Западен на гр. Пловдив. Жилищната сграда, предназначена за 4 обитатели, е свободно разположена в северната зона на имота, теренът...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 5241 разглеждания

РЗП: 317.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на еднофамилна жилищна сграда, разположена в СО "Вилна зона", община Варна. Къщата е разположена в централната част на имота, вписвайки се в линията на застрояване. Проектирани са...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3995 разглеждания

РЗП: 323.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на еднофамилна двуетажна къща, намираща се в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив. Жилищната сграда е свободно разположена в северозападната зона на имота, както е посочено...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 4809 разглеждания

РЗП: 324.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща в с. Братово, обл. Бургас. Сградата е разположена почти централно в имота по изискване на инвеститора. Целият терен е с равномерен наклон  в посока...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2280 разглеждания

РЗП: 325.00 кв.м

Предмет на разработката е еднофамилна жилищна сграда  в  кв. Горни Воден, гр. Асеновград, обл. Пловдив. Сградата е триетажна. Разположена е свободностоящо в имота спрямо виза за проектиране, на нормативните отстояния...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2609 разглеждания

РЗП: 330.00 кв.м

Представеният проект е на триетажна жилищна сграда в гр. Асеновград. Теренът на парцела е сравнително равнинен и не е характерна денивелация. Главният подход към имота е от улицата в южна...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 6420 разглеждания

РЗП: 336.00 кв.м

Page 1 of 5