ЖИЛИЩА

Проекти на къщи над 300 кв.м

РЗП: 410.00 кв.м

Проектът е на еднофамилна къща, разположена в с. Лъка, общ. Поморие. Жилищната сграда е свободно-стояща, пешеходният и автомобилният подход са от северозапад. Теренът е с наклон на югоизток. Входът на...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 9259 разглеждания

РЗП: 304.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена в кв. “Прослав”, Район Западен на гр. Пловдив. Жилищната сграда, предназначена за 4 обитатели, е свободно разположена в северната зона на имота, теренът...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 6263 разглеждания

РЗП: 317.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на еднофамилна къща разположен в местност Острова в землището на с. Белащица, Община “Родопи”, гр. Пловдив. Сградата е свободно разположена в имота, както е посочено на...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3506 разглеждания

РЗП: 344.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена във вилна зона „Симеоново-Драгалевци” – 3-та част, на  гр. София Сградата е свободно-стояща и е разположена в северната част на парцела. Пешеходният и...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 5373 разглеждания

РЗП: 430.00 кв.м

Проектът е на еднофамилна жилищната сграда, разположена в с. Тополово, общ. Асеновград. Къщата, решена на два етажа,  е ситуирана в североизточната част на парцела. Входът е от югозапад и е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 4135 разглеждания

РЗП: 304.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна двуетажна къща, разположена в гр. Козлодуй. Жилищната сграда е ситуирана свободностояща, а пешеходният и автомобилният подход към парцела са от север по улицата. Теренът е...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 6696 разглеждания

РЗП: 305.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена във вилна зона край гр. Пловдив. Поради характерните особености и отдалечеността на парцела, достъпът до него се осъществява единствено с автомобил, като подходът...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3469 разглеждания

РЗП: 540.00 кв.м

Представеният проект е на вилна сграда, разположена в с. Панагюрски колонии, общ. Панагюрище. Проектът включва основна жилищна сграда с гараж за две коли, както и допълващо застрояване - стопанска постройка...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 4622 разглеждания

РЗП: 507.00 кв.м

Имотът, в който бе проектирана тази средиземноморска вила е с приблизително правоъгълна форма и площ около декар. Профилът на терена е с наклон от 12%. Най-високата точка е северозападната, а...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 5491 разглеждания

РЗП: 560.00 кв.м

Поради характерните особености и отдалечеността на парцела, достъпът до него се осъществява единствено с автомобил, като подходът към имота е от изток. Предвидени са двоен гараж с топла връзка към ...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 1893 разглеждания

РЗП: 368.00 кв.м

Представеният проект е на жилищна сграда в гр. Елхово, предназначена за обитаване от 2 семейства. Къщата е разположена в североизточната част на парцела като са спазени дадените в скицата с...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2883 разглеждания

РЗП: 478.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на еднофамилна жилищна сграда, разположена в СО "Вилна зона", община Варна. Къщата е разположена в централната част на имота, вписвайки се в линията на застрояване. Проектирани са...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 5108 разглеждания

РЗП: 323.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена в кв. Овча купел на столицата. Сградата е проектирана с три надземни нива и едно подземно (сутерен), а основният вход е от изток....

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 1901 разглеждания

РЗП: 528.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна жилищна сграда, разположена във вилната зона на Симеоново. Къщата, е проектирана на наклонен терен с денивелация от югозапад на североизток. Парцелът е с почти квадратна...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2468 разглеждания

РЗП: 372.00 кв.м

Page 1 of 5