ЖИЛИЩА

Проекти на къщи

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена в кв. Овча купел на столицата. Сградата е проектирана с три надземни нива и едно подземно (сутерен), а основният вход е от изток....

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2089 разглеждания

РЗП: 528.00 кв.м

Къщата е ситуирана в непосредствена близост до морето. Ориентирана е изцяло на югоизток и е максимално отворена за красивата местност и морския хоризонт. Наклонът на терена предоставя възможност за естествено...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2105 разглеждания

РЗП: 510.00 кв.м

Представеният проект е на вилна сграда, разположена в с. Панагюрски колонии, общ. Панагюрище. Проектът включва основна жилищна сграда с гараж за две коли, както и допълващо застрояване - стопанска постройка...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 5429 разглеждания

РЗП: 507.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна жилищна сграда, разположена  в м."Стойкова върба" по плана на с. Браниполе, общ. Родопи, област Пловдив. Сградата е решена на 2 етажа и е проектирана в...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 4101 разглеждания

РЗП: 496.00 кв.м

Представеният проект е на жилищна сграда в гр. Елхово, предназначена за обитаване от 2 семейства. Къщата е разположена в североизточната част на парцела като са спазени дадените в скицата с...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 3398 разглеждания

РЗП: 478.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща с допълващо застрояване – гараж, намираща се в кв. "Прослав", район Западен, гр.Пловдив Жилищната сграда е свободно разположена в северната зона на имота, както...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 7487 разглеждания

РЗП: 468.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща със сутерен и използваемо подпокривно пространство в кв. Прослав на гр. Пловдив. Жилищната сграда е свободно разположена в североизточната зона на имота, както...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2142 разглеждания

РЗП: 455.00 кв.м

Проектът е на двуфамилна жилищна сграда, разположена в североизточната част на парцела. Кота ±0,00 е на височина 60 см от нивото на прилежащия терен. В обема на сградата е проектиран...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 6434 разглеждания

РЗП: 450.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща с атрактивното наименование “Дом Лента”, продиктувано от оригиналната архитектурна идея. Домът Лента е замислен като уютен кът за живеене, в тясна връзка с околната...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 9374 разглеждания

РЗП: 448.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща, разположена в кв. Коматево на гр. Пловдив. Жилищната сграда е свободно разположена в северната зона на имота, както е посочено на ситуацията в...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 5407 разглеждания

РЗП: 441.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна жилищна сграда с прилежащи гаражи, намираща се в местността “Бялата воденица” в землището на гр.Пловдив - юг. Къщата е разположена в ъглов урегулиран поземлен имот....

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 4791 разглеждания

РЗП: 436.00 кв.м

Проектът е изготвен на основание издадена скица с виза от община Родопи - Пловдив. Жилищната сграда е ситуирана в парцела като са запазени дадените в скицата отстояния. В южната част...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 12042 разглеждания

РЗП: 435.00 кв.м

Проектът представя модерна жилищна сграда, разположена в красива планинска зона. Основни характеристики: ЗП = 175 кв.м РЗП =  435 кв.м 3 етажа Къщата е ситуирана в обширен имот с голяма денивелация...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 11283 разглеждания

РЗП: 435.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена във вилна зона „Симеоново-Драгалевци” – 3-та част, на  гр. София Сградата е свободно-стояща и е разположена в северната част на парцела. Пешеходният и...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 6070 разглеждания

РЗП: 430.00 кв.м

Проектът е на еднофамилна жилищна сграда в  СО „Пчелина”, общ. Варна. Сградата е разположена в южната част на имота, вписвайки се изцяло в зоната за застрояване. От юг остава подходът...

 Проекти на къщи над 300 кв.м / 2226 разглеждания

РЗП: 417.00 кв.м

Page 2 of 14