ЖИЛИЩА

Проекти на къщи

Проектът е на двуетажна еднофамилна къща, разположена  в с. Тополи, общ. Варна Жилищната сграда е разположена в северозападната част на имота, вписвайки се изцяло в линията на застрояване. Главният вход...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 11461 разглеждания

РЗП: 178.00 кв.м

Проектът е на масивна еднофамилна жилищна сграда на два етажа със вход и стълбище, разположени от североизток. Сградата е проектирана в източната част на обширен парцел, с главен вход от...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 5121 разглеждания

РЗП: 178.00 кв.м

Проект на еднофамилна къща в с. Медово, общ. Поморие Къщата е ситуирана свободно-стояща в североизточната част на парцела. Теренът е с наклон на север. Автомобилният и пешеходният подход към парцела...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 6660 разглеждания

РЗП: 178.00 кв.м

Къщата е разположена в северозападната част на парцела, с вход, ориентиран от североизток. Едно паркомясто е предвидено в най-северната част на имота. Сградата е разработена без сутерен, само с два...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 4809 разглеждания

РЗП: 178.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, тип вила, разположена в с. Стефаново. Жилищната сграда е проектирана на два етажа, съобразно потребностите на едно четиричленно семейство. Водещата идея при създаване на...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 16595 разглеждания

РЗП: 178.00 кв.м

Проектът е на еднофамилна къща, намираща се в вилна зона Беликата, м. Панчарево, гр. София. Теренът е с наклон на юг. Пешеходният и автомобилният подход са от югоизток. Площ на...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 15813 разглеждания

РЗП: 180.00 кв.м

Проектът е на комплекс от 15 триетажни жилищни сгради в с. Баня. Сградите са ситуирани в парцел, граничещ на североизток с уличната регулация. Към всяка от тях е предвидено самостоятелно...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 2152 разглеждания

РЗП: 180.00 кв.м

Разположението и ориентацията на сградата са съобразени с изискванията на Инвеститора, както и с денивелацията на терена. Тя е разположена в северния край на парцела, в най-високата му част. Достъпът...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 9386 разглеждания

РЗП: 181.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна жилищна сграда с лятна кухня в СО "Виница север", район "Приморски", гр. Варна. Къщата е разположена в северната част на имота, вписвайки се изцяло в...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 34806 разглеждания

РЗП: 183.00 кв.м

Представеният проект е на триетажна къща-близнак, разположена в с. Бачково, общ. Асеновград. Сградата се състои от 2 еднофамилни къщи, изградени на калкан. Технически показатели на всяка от сградите: Площ на...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 5457 разглеждания

РЗП: 185.00 кв.м

РЗП: 185.00 кв.м

Представеният проект е на вила за сезонно ползване, намираща се в м. Бяла нива на с. Кокаляне. Сградата е разположена в източната част на парцела и е издължена в посока...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 13052 разглеждания

РЗП: 186.00 кв.м

Тази нова къща е разположена над две съществуващи постройки, чиито покриви ще се използват като тераси. ЗП на новата вила - 72.10 кв.м РЗП на новата вила - 191.74 кв.м...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 3202 разглеждания

РЗП: 192.00 кв.м

РЗП: 194.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща в с. Марково, Община Родопи, обл. Пловдив. Новопроектираната жилищна сграда е разположена в северозападната  част на парцела и отстои на 12 м от...

 Проекти на къщи от 100 до 200 кв.м / 5016 разглеждания

РЗП: 194.00 кв.м

Page 4 of 14