ЖИЛИЩА

Проекти на къщи от 200-300 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена в полите на планината Рила. Сградата е проектирана по поръчка на младо семейство, чието основно изискване е къщата да е красива, но нескъпа,...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4353 разглеждания

РЗП: 200.00 кв.м

Представеният проект е на 2 еднофамилни двуетажни къщи – близнаци, разположени в район Горни Воден на гр. Асеновград. Сградите са проектирани на калкан и са с идентични технически показатели. Едната...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 5145 разглеждания

РЗП: 201.00 кв.м

Проектът е на eднофамилна жилищна сграда в c. Червен, общ.Асеновград, обл. Пловдив. Къщата е разположена свободностоящо в имота, на нормативните отстояния от пътя и съседните имоти, спрямо виза за проектиране....

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 5339 разглеждания

РЗП: 201.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна къща, разположена край гр. Перник. Сградата е предназначена за едно семейство с две деца. Помещенията са изцяло разработени съгласно техните нужди и изисквания. Къщата е...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 6693 разглеждания

РЗП: 202.00 кв.м

Този класически проект на двуетажна семейна къща е създаден за гр. Пловдив. Къщата е свободностояща и предлага гледки във всички посоки на имота. Помещенията за основните активности са разположени в...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 22425 разглеждания

РЗП: 206.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна къща в гр. Варна, кв. Изгрев. Проектираната сграда е разположена в северозападната част на имота, вписвайки се изцяло в зоната за застрояване. Подходът на...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3583 разглеждания

РЗП: 207.00 кв.м

Представеният проект е на двуетажна еднофамилна жилищна сграда в с. Червен, общ. Асеновград. Къщата е разположена свободностояща в имота, а автомобилният и пешеходният подход са от юг, откъм улицата. Входът...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4876 разглеждания

РЗП: 208.00 кв.м

Проектът, който представяме, е на еднофамилна къща, разположена в покрайнините на гр. Пловдив. Сградата е ситуирана в централната част на имота като подходът за хора и автомобили е от прилежащата...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 3913 разглеждания

РЗП: 210.00 кв.м

Проектът е на двуетажна еднофамилна жилищна сграда, разположена в с. Ягодово, обл. Пловдивска. Къщата е разположена в северната  част на парцела, а основният вход е от запад. Основни характеристики: Площ...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 4246 разглеждания

РЗП: 210.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна двуетажна къща в с. Куманово, общ. Аксаково. Жилищна сграда е разположена в северната част на имота, вписвайки се изцяло в линията на застрояване. Главният вход...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 8358 разглеждания

РЗП: 212.00 кв.м

РЗП: 214.00 кв.м

РЗП: 215.00 кв.м

Представеният проект е на еднофамилна двуетажна къща със сутерен, разположена в с. Симеоново, общ. Видин, близо до брега на река Дунав. Основни показатели: ЗП -     151.70 кв.м РЗП –...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 20984 разглеждания

РЗП: 219.00 кв.м

Основното застрояване (жилищна сграда) е разположено в северната част на имота, вписвайаки се изцяло в линията на застрояване. Главният вход на жилищната сграда е от запад. Подходът към имота е...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 2403 разглеждания

РЗП: 220.25 кв.м

Представеният проект е на  еднофамилна къща с двуетажен обем в ЖК „Изгрев” - гр.Варна. Сградата е разположена в североизточната част на парцела, вписвайки се в линията на застрояване. От северозапад...

 Проекти на къщи от 200-300 кв.м / 11013 разглеждания

РЗП: 221.00 кв.м

Page 1 of 5